Päällystö

HALLINTO

Palokunnan päällikkö

Pasi Mitrunen
Palokunnan varapäällikkö
HALLITUS
Hallituksen puheenjohtaja
Sihteeri
TUVI vastaava
Hallituksen varapuheenjohtaja
Nuoriso - osasto
Hallituksen jäsen
Rahastonhoitaja
Jaakko Nurmela
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen